INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE 2021 I SØVÆRNETS IDRÆTSFÆLLESSKAB
Indkaldelse til Årsmøde med dagsorden i pdf til udskrift
TIDSPUNKT
Fredag d. 15. oktober 2021 kl. 1600

STED
Søværnets Skole, Center for Våben, Sjællands Odde

Deltagere og tilmelding
Deltagere er delegerede fra SIF Idrætsforeninger i Frederikshavn, Aarhus, Korsør og København, samt inviterede (SIF æresmedlemmer samt revisorer)
Tilmelding senest 3. oktober 2021 til sekretariatet@sif-idraet.com

FORSLAG TIL DAGSORDEN
Indkomne forslag til behandling skal være formanden i hænde ikke senere end 01. oktober 2021 på mail: formand@sif-idraet.com

DAGSORDEN
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Kontingentfastsættelse
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af formand
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt
Følgende hædersbevisninger vil blive overrakt:

SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGS LEDERPRIS


Med venlig hilsen
KLAUS HJORTH
formand SIF