INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN
Indkaldelse til Generalforsamling med dagsorden i pdf til udskrift
Nye vedtægter i pdf til udskrift

TIDSPUNKT
Tirsdag d. 21 september 2021 kl. 1900

STED
SSG Messen Flådestation Frederikshavn

TILMELDING
Bestyrelsen vil være vært ved lidt spiseligt og øl eller vand.
Tilmelding (mail eller telefon) nødvendig til
    Thomas Jensen (kasserer)
    Mail: thomas.jensen@mil.dk
    Tlf.: 4138 3290 (pr.)
            eller
    Paw Nielsen (næstformand)
    Mail: future260@gmail.com
    Tlf.: 2010 5402 (pr.)

FORSLAG TIL DAGSORDEN
Indkomne forslag til behandling skal sendes til Næstformanden Paw Nielsen på mail: future260@gmail.com senest mandag d 20-9-2021.

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
  Behandling af indkomne forslag.
  Der skal stemmes om nye vedtægter. (Nye vedtægter til udskrift)
 4. Valg af kasserer
     Kasserer Thomas Jensen Ej på valg.
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
     a. Formand Mia Elise Munkebæk På valg (Ønsker at fratræde)
     b. Næstformand Paw Nielsen (ikke på valg)
     c. Bestyrelsesmedlem Willy Kristiansen På valg (Modtager genvalg)
     d. Bestyrelsesmedlem Marian Vestergaard På valg (Ønsker at fratræde)
     e. Suppleant Pia Grøndal (Ikke på valg)
     f. Suppleant Palle Pedersen På valg (Modtager genvalg)
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
     a. Revisor Thorkild Carlsen På valg (modtager genvalg)
     b. Revisor Viggo Nielsen Ikke på valg
     c. R-Suppleant Ken Normann På valg (modtager genvalg)
 7. Eventuelt
Der skal gøres opmærksom på at SIF nedlægges som en forening og dette er en stiftende oprettelse af nyt SIF med 4 foreninger, Frederikshavn, Korsør, Århus og København.

Vel mødt

Mange hilsner Bestyrelsen SIF Frederikshavn