REFERAT ÅRLIGT MEDLEMSMØDE I SIF KBH SEJLSPORTSKLUB 2021
Referat i pdf til udskrift

Medlemsmøde SIF KBH Sejlsport, blev afholdt den 08/06 kl. 18.30 i Bræddehytten, hvor godt 20 medlemmer var mødt op.
 1. Allan Carstensen blev valgt som dirigent.
   
 2. FM (Egon Persson) aflagde årsberetningen, som blev modtaget med akklamation.
   
 3. Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt med akklamation. Lige som det tildelte budget for 2021 blev præsenteret.
   
 4. Det indkomne forslag blev forelagt, og beslutningen blev at de som ønskede det kunne ved sejlads med Chaca medbringe et stk. GB samt åre til denne.
  Indkøb af motor blev således udskudt.
   
 5. Særkontingent blev for 2022 blev fastholdt på 250,- kr. men kassereren bad GF om at overveje at hæve særkontingentet til 300,- kr. for 2023.
   
 6. Valg af Bestyrelse:
  FM var på valg.  Jens Søgaard blev valgt som ny FM
  Kassereren Peter Ditmar ej på valg
  Bestyrelsesmedlem Jens Søgaard på valg. Egon Persson vælges
  Bestyrelsesmedlem Trine Hainer Madsen på valg, genvælges.
  Bestyrelsesmedlem Ulf Bjerring ej på valg
  Bestyrelsesmedlem John Bentzen ej på valg
   
 7. Orientering om bådmateriel blev gennemgået
   
 8. Krav til brugere, uændret i forhold til 2020
   
 9. Aktivitetsplanen blev gennemgået. Klubturen 19/06 blev aflyst.
   
 10. Vi vil til efteråret begynde forfra for at fastlægge behovet for efteruddannelser.
  Planen er som udgangspunkt at tilbyde de samme uddannelser i vinteren 21/22, som var planlagt for 20/21.
   
 11. Under eventuelt, tilbød Henriette og Heidi, at de ville barsle med muligheden for afholdelse af et socialt arrangement i efteråret, og forelægge dette for bestyrelsen.
Efter medlemsmødet gav Lars fra CST en meget illustrativ og grundig gennemgang af de nye førstehjælpspakninger, der kommer i bådene, og vil være i udleveringsrum, samt på kontoret. Aftenen afsluttedes med et mindre tragtement.