SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING
Indkaldelse til Generalforsamling i pdf til udskrift


TIDSPUNKT
Tirsdag d. 07 september 2021 kl. 1830

STED
Bræddehytten Nyholm

TILMELDING
Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et lettere traktement.
Sidste frist for tilmelding til traktementet vil være mandag d. 30/08 2021 kl. 1200 på mail til kristen.trap@gmail.com

FORSLAG TIL DAGSORDEN
Frist for indsendelse af forslag til dagorden pkt.4, er inden tirsdag d. 29. juli kl.1200.
Udsendelse af indsendte forslag udsendes til udvalgsformænd inden tirsdag d. 13. august 2021 og offentliggøres ved opslag på hjemmesiden.

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af beretning og visioner
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
     Bestyrelsens forslag til konsekvensrettelser ift. SIF nye vedtægter
 5. Valg af formand.
     Formand Kristen Andreas Trap ( Ej på valg.)
 6. Valg af kasserer
     Kasserer Anker Østrup På valg.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
     Bestyrelsesmedlem Frank Caspersen På valg.
     Bestyrelsesmedlem Jens Peter Ditmar Andersen ( Ej på valg. )
     Bestyrelsesmedlem Lars Back På valg. ( Ej på valg. )
     Bestyrelsessuppleant Christian Gøtterup På valg.
     Bestyrelsessuppleant Jan N. Vesterhede (Ej På valg)
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
     Kritisk revisor Axel Svendsen Ej på valg
     Kritisk revisor Per Jensen På valg
     Kritisk revisorsupplant Søren M. Madsen På valg.
 9. Eventuelt
Bestyrelsen