SIF KBH SEJLSPORT INDKALDER TIL ÅRLIGT MEDLEMSMØDE "GENERALFORSAMLING"
Indkaldelse i pdf til udskrift

SIF KBH sejlsport indkalder til Årligt Medlemsmøde "Generalforsamling"

TIDSPUNKT
Tirsdag den 8. juni Kl. 1800.

STED
Bræddehytten

TILMELDING
Alle Medlemmer kan deltage i medlemsmødet, ingen tilmelding.
OBS. For deltagelse i det efterfølgende traktement, skal der foretages tilmelding til peter.ditmar@gmail.com, senest mandag 07. juni kl. 12:00

DAGSORDEN
Forslag, der ønskes behandlet ved det ordinære medlemsmøde, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet (01 juni)
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskabet herunder tildelt årsbudget.
 4. Behandling af indkomne forslag:
  1. Indkøb af lille gummibåd evt. med el-påhængsmotor (forslagsstiller: Ole Mikkelsen)
 5. Fastsættelse af særkontingent Bestyrelsen anbefaler et kontingent på 250,- kr. for 2022.
 6. Valg til bestyrelse
     - Formand: Egon Persson (Ønsker at fratræde)
       Bestyrelsen foreslår, bestyrelsesmedlem Jens Søgaard som formand
     - Kasserer Peter Ditmar. (Ikke på valg)
     - Bestyrelsen foreslår Egon valgt som Bestyrelsesmedlem for 1 år.
     - Bestyrelsesmedlem Trine Hainer Madsen. (Bestyrelsen foreslår genvalg)
     - Bestyrelsesmedlem Ulf Bjerring. (Ikke på valg)
     - Bestyrelsesmedlem John Bentzen. (Ikke på valg)
 7. Orientering om hvilket bådmateriel klubben kan råde over i 2021.
     - "SIF CHACA”,Bavaria 36
     - ”SIF REGULUS”,Nordisk Folkebåd
     - Ynglinge
     - Skippi 650.
     - 2 stk. Pioner 12 joller
     - Klubben råder nu over flydebro
 8. Krav til lånere af "SIF" CHACA
  Gældende Krav og betingelser for udlån, ligger på hjemmesiden.
 9. Gennemgang af aktivitetsplan. Tentativ:
     - Onsdag d. 16. juni: Mulighed for aflæggelse af praktisk prøve til Duelighedsbevis
     - Lørdag den 19. juni, Klubtur.
     - Torsdag 26. august søsætning af Yngling til FSVM
     - Lørdag d. 28. eller søndag den 29. august: Holdkap eller klubmesterskab
     - Tirsdag d. 31.august til torsdag d. 2. september: Forsvarsmesterskab (FSVM).
     - Fredag 03. september, optagning og afrigning af Ynglinge fra FSVM
     - Uge 38: Mulighed for aflæggelse af praktisk prøve til Duelighedsbevis
     - Uge 41: Optagning og vinterklargøring af både.
     - Tirsdag d. 05. oktober: Standerstrygning
 10. Orientering om planlagte vinteruddannelser
 11. Eventuelt.

FOREDRAG
Aftenen afsluttes med et mindre traktement og efterfølgende foredrag (hjertestarter)?