SIF FRH SEJLSPORT INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING
Indkaldelse i pdf til udskrift

SIF FRH sejlsport indkalder til Generalforsamling
Sejler - Roer!!!
Kom og gør Jeres indflydelse gældende

TIDSPUNKT
Tirsdag den 18.maj. Kl. 1615.

STED
Klubhuset på sydkajen af Flådestation Frederikshavn

TILMELDING
Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let måltid, hvorfor tilmelding er ønskelig.
Tilmeldimg til mobil: 6047 8754

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomme forslag
 6. Valg til bestyrelse
 7.    Formand Willy Kristiansen, (ej valg)
     Næstformand Thomas Jensen, (på valg)
     Kasserer Ken Thomsen, (på valg)
     Bestyrelses suppleant Ken Norman, (på valg)
     Revisor Peter V Hansen, (på valg)
 8. Valg af dirigent
Alle er meget velkommen, både gamle sejlere, samt alle dem der kunne have et ønske om at komme til at sejle eller ro.

På bestyrelsens vegne
Willy