Sejlbådene søsat

STANDERHEJSNING TIRSDAG d. 27. april kl. 1630

      Efter en energisk indsat i friskt vejr er 3 Ynglinge, 2 Skippier, REGULUS og CHACA søsat og fortøjet ved havnen på Nyholm.

      Da udendørsforsamling pr. 21. april er hævet til 50 personer, er det besluttet at Standerhejsningen foregår tirsdag d. 27. april, som tidligere annonceret i aktivitetsplaanen for 2021.

      STED
      Klublokalerne på NYHOLM

      TIDSPUNKT
      Tirsdag d. 27. april kl. 1630

      TILMELDING
      Traditionen tro vil der være et lille traktement. Tilmelding til traktement senest mandag d. 26. april kl. 1200 er nødvendig.
      Tilmelding til Peter Ditmar ved mail til peter.ditmar@gmail.com