Forside med nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af CHACA Udlån af REGULUS

DANSK FOLKEBÅDSKLUB INDKALDER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLINGTIDSPUNKT
Lørdag den 6. marts 2021 kl. 10.00

METODE
Generalforsamlingen virtuelt på ”Teams”

SIF KBH TILMELDING
I SIF KBH har vi Folkebåden REGULUS, og derfor betaler vi et medlemskabs til Folkebådsklubben.
Hvis et medlem ønsker at deltage i generalforsamlingen, så skal I tilkendegive det til bestyrelsen.
Kun et medlem kan deltage og bestyrelsen vil udpege deltager, hvis flere ønsker at deltage.

TILMELDINGS FRIST
Tilmelding til bestyrelsen inden onsdag 24. februar (se også forslag fra medlemmer)

DAGSORDEN
   Valg af dirigent
      1. Bestyrelsens beretning
      2. Regnskab
      3. Indkomne forslag
      4. Fastsættelse af kontingent
      5. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
      6. Valg (I ulige år)
         1. Kasserer Michael Møller, genopstiller
         2. 3 bestyrelsesmedlemmer
            *Lars Bræstrup, genopstiller
            * Nikolai Kold, genopstiller
            * Carl-Otto Hedegaard, genopstiller ikke, bestyrelsen foreslår Peter Secher, FDEN 1120 Kolding, som nyt bestyrelsesmedlem
            * Flemming Palm trækker sig ekstraordinært, bestyrelsen forslår Petra Jørs, FDEN 639, Marstal, som nyt bestyrelsesmedlem
         3. 1 bestyrelsessuppleant, Claus Lund, genopstiller
         4. 1 revisor, Lars Dalbøge, genopstiller
      7. Eventuelt

   Bemærk!
   Eventuelle forslag fra medlemmerne skal jf. § 7, stk. 2 være bestyrelsen i hænde senest den 24. februar 2021.