Forside med nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af CHACA Udlån af REGULUS

OPDATERING AF SIF KBH SEJLSPORTS UDDANNELSESTILBUD


TEORIUNDERVISNING TIL DUELIGHEDSBEVIS


Det var tanken, at kurset skulle køre fra januar til marts, men COVID-19 situationen har betydet at teorikurset ikke kan gennemføres i foråret 2021. Kurset vil i stedet blive tilbudt i efteråret 2021 eller foråret 2022.

KURSUS I FØRSTEHJÆLPHer er situationen det samme, vi må afvente at restriktionerne pga. Covid ændres, så kurset kan gennemføres.
Kurset forventes at blive på maks to aftener i lokale på Nyholm.
Instruktørerne vil være sundhedsfagligt personel, som til daglig gør tjeneste på Center for Sømilitær Teknologi

KURSUS I HJERTESTARTERHer er situationen det samme, vi må afvente at restriktionerne pga. Covid ændres, så kurset kan gennemføres..
Kurset forventes at blive på en aften i lokale på Nyholm.
Instruktør bliver sandsynligvis fra TRYG fonden.


ØVRIGE KURSUSTILBUD

Orientering om øvrige vinterkurser vil blive slået op, når oplysningerne foreligger.