SØVÆRNETS LEDERPRIS


Søværnets Idrætsforeningers lederpris er en vandrepræmie udsat af:
TJENESTEMANDSFORENINGEN FOR SØVÆRNETSMEKANIKERKORPS (TME).

OVERRÆKKELSE
Prisen overrækkes hvert år på Søværnets Idrætsforeningers landsmøde en leder, som har ydet en mangeårig aktiv indsats for den frivillige idræt i søværnet.

LEDERPRIS
lederprisen er en sølvskål på træfod forsynet med indskriptionen:
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS LEDERPRIS
UDSAT AF SØVÆRNETS MEKANIKERKORPS I 1987.


VANDREPRÆMIE
Prisen er evigt vandrende og forsynes hvert år med modtagerens navn efterfulgt af årstal for modtagelsen.
Modtageren er ansvarlig for behørig forsikring af prisen og afleverer denne til Søværnets idrætsforeningers sekretariat inden udgangen af januar måned året efter tildelingen.

ERSTATNINGSPRIS
Søværnets Idrætsforeninger overrækker den årlige modtager en "erstatningspris" forsynet med inskriptionen "Søværnets IDRÆTSFORENINGERS LEDERPRIS" (årstal) og modtagerens navn.

INDSTILLINGER
Motiverede forslag til kandidater der bør komme i betragtning ved overrækkelsen, indsendes af idrætsforeningerne til SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG inden den 31. december.
Motiveringen kan eksempelvis omfatte: Eventuelle forslag, som ikke tages til følge, skal genfremsættes for at komme i betragtning det næstfølgende år.
Lederprisen kan - inden for enhver 3-årig periode - ikke tildeles samme person mere end en gang.

Søværnets Idrætsforeningers Fællesudvalg bestemmer på grundlag af de indkomne forslag, hvem der skal modtage lederprisen.
Lederprisen overrækkes normalt af en repræsentant for TME.

SØVÆRNETS LEDERPRIS
1986 Viggo Nielsen
1989 John Cortsen
1990 Annie Svejgaard
1991 Knud Sørensen
1992 Christian Busck
1993 Niels Ingolf Knudsen
1994 Johnny Bannow
1995 Ib Clausen
1996 Egon Persson
1997 Henning Grevelund
1998 Viggo Thorlacius
1999 Erik Madsen
2000 Kent Ravn
2002 Willy Kristiansen
2003 Jan Andersen
2004 Gert Werner Hansen
2005 Flemming Pallesen
2006 Søren Munk Andersen
2007 Kurt Bagge Rasmussen
2008 Ole Peter Larsen
2009 Mia Hjorth Heinecke
2010 J. Peter Ditmar Andersen
2011 Henrik Hugger
2012 Lars Eriksen
2013 Thomas Jensen
2015 Pia Grøndahl
2019 Christian Gøtterup