INDKALDELSE TIL SIF ÅRSMØDE 2020 FREDAG D. 17. APRIL
Indkaldelse til Årsmøde i udskrift i pdf

MØDET ER UDSKUDT PÅ UBESTEMT TID PGA COVID-19 VIRUS!! - NY TID VIL BLIVE ANNONCERET; NÅR DEN KENDES
Termin for forslag er også suspenderet


  REF.:
  Søværnets Idrætsforening vedtægter af 2015

  TIDSPUNKT
  Fredag d. 17. april 2020 kl. 1600

  STED
  Søværnets Skole, Center for Våben, Sjællands Odde

  FORSLAG TIL BEHANDLING
  Indkomne forslag til behandling skal være formanden i hænde ikke senere end 23. marts 2020.

  DAGSORDEN
      1. Valg af dirigent
      2. Beretning ved formanden
      3. Regnskab til godkendelse
      4. Fremlæggelse af budget 2020
      5. Kontingentfastsættelse
      6. Behandling af indkomne forslag
      7. Valg af formand
      8. Valg af revisor og revisorsuppleant
      9. Eventuelt

  Udover afdelingernes repræsentanter har BST inviteret følgende til at deltage:
      SIF æresmedlemmer samt revisorer og revisorsuppleant.

  S.U. Senest 1. april 2019 til sekretariatet@sif-idraet.com

  Følgende hædersbevisninger vil blive overrakt:
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGS LEDERPRIS
Fundats og tidligere uddelinger