Indmeldelse

Indmeldelse i Søværnets Idrætsforening (SIF) skal ske til den enkelte afdeling, hvori du ønsker at dyrke din sport.

Kontingent

Årligt kontingent er 306,25 kr/år.

For ansatte i forsvaret kan kontingentbetalingen ske ved løntræk.
Ved løntræk vil der på lønsedlen stå en post: "DMI" på 25,52 kr, som bliver trukket hver måned, hvilket svarer til 306,25 kr/år

Hvis der står et andet beløb end 25,52 kr bliver du løntrukket til en anden idrætsforening i Forsvaret.
I så fald har du 2 muligheder:
  1. Hvis du ønsker at bibeholde dit medlemsskab af den idrætsklub, som løntrækker på din lønseddel, må du indbetale kontingent til SIF ved bankoverførsel til:
    Reg. nr. 1551
    Konto nr. 0005421756
  2. Hvis du ønsker, at dit løntræk skal være til SIF, så kontakt din afdeling (se adresser herunder)
    Du kan kun blive løntrukket til en Idrætsforening
Bemærk i øvrigt, at en del af sportsudvalgene yderligere har et særkontigent, som skal erlægges ved siden af kontingentet til SIF.

Hent indmeldelsesblanket WORD fil her   PDF fil her
og send den i udfyldt stand til en af følgende mailadresser:

Frederikshavn mailadresse: frh@sif-idraet.com  
Aarhus mailadresse: arh@sif-idraet.com  
Korsør mailadresse: kor@sif-idraet.com  
København mailadresse: kbh@sif-idraet.com  
Efterfølgende vil du modtage praktisk information fra Sekretariatet, med blandt andet medlemsnummer.