Indmeldelse
Indmeldelse i en af Søværnets Idrætsforeninger (SIF) skal ske til den enkelte idrætsforening, hvori du ønsker at dyrke din sport.

Kontingent
Kontingent er 306,25 kr/år.

For ansatte i Forsvaret kan kontingentbetalingen ske ved løntræk.
Ved løntræk vil der på lønsedlen stå en post: "DMI" på 25,52 kr (hvor de 52 øre indikerer, at det er kontinget til SIF) , som bliver trukket hver måned, hvilket svarer til 306,25 kr/år

Hvis der står et andet beløb end 25,52 kr bliver du løntrukket til en anden idrætsforening i Forsvaret, som ikke er medlem af Søværnets Idrætsfællesskab.
I så fald har du 2 muligheder:
  1. Hvis du ønsker at bibeholde dit medlemsskab af den idrætsklub, som løntrækker på din lønseddel, må du indbetale kontingent til SIF ved bankoverførsel til:
    Reg. nr. 1551        Konto nr. 0005421756
  2. Hvis du ønsker, at dit løntræk skal være til SIF, så kontakt din idrætsforening under SIF (se adresser herunder)
    Du kan kun blive løntrukket til en Idrætsforening/klub i Forsvaret
Bemærk i øvrigt, at en del af sportsudvalgene yderligere har et særkontigent, som skal erlægges ved siden af kontingentet til SIF.

Hent indmeldelsesblanket WORD fil her   PDF fil her og send den i udfyldt stand til en af følgende mailadresser:
Frederikshavn mailadresse: frh@sif-idraet.com  
Aarhus mailadresse: arh@sif-idraet.com  
Korsør mailadresse: kor@sif-idraet.com  
København mailadresse: kbh@sif-idraet.com  

Efterfølgende vil du modtage praktisk information fra Sekretariatet, med blandt andet medlemsnummer.