SIF bestyrelse

Formand/leder:
Klaus Hjorth
Mail: sekretariatet@sif-idraet.com;
Mobil: 4130 9818

Næstformand
og formand for SIF Frederikshavn

Kaptajnløjtnant Mia Elise Munkebæk
Mail: Mia_Elise_Pedersen@hotmail.com  
eller frh@sif-idraet.com  
Tlf. nr. 7285 5031
Tlf. nr. 2523 9165 (pr)
Kasserer
og formand for SIF Aarhus

Torben Tvevad Kjaerulff
Mail: Fam.kjaerulff@outlook.dk  
Tlf. pr.: 5380 3523
Tlf. tj.: 6160 4713
Udvalgsmedlem
og formand for SIF København

Kristen Trap
Mail: kristen.trap@gmail.com  
Tlf.: 2516 4228 (pr.)
Udvalgsmedlem
og formand for SIF Korsør

Carsten Morgen
Mail: Morgen.carsten@gmail.com  
Tlf.nr. 5343 3544 (pr.) Tlf.nr. 7260 4139 (tj.)


Postadresse:
Søværnets Idrætsforeningers Sekretariat
A.H. Vedels Plads
1439 København K.
Mail: sekretariatet@sif-idraet.com  
SIF VEDTÆGTER:
SIF vedtægter
PDF version til print
SIF BESTEMMELSER:
SIF Bestemmelser


Opslag 2018
Referat årsmøde 2018.htm