SIF bestyrelse

Formand/leder:
Klaus Hjorth
Mail: sekretariatet@sif-idraet.com;
Mobil: 4130 9818

Næstformand og
Formand for SIF Frederikshavn


Kaptajnløjtnant Mia Elise Munkebæk
Mail: Mia_Elise_Pedersen@hotmail.com  
eller frh@sif-idraet.com  
Tlf. nr. 7285 5031 (tj.)
Tlf. nr. 2523 9165 (pr.)
Kasserer og
Formand for SIF Aarhus


Torben Tvevad Kjaerulff
Mail: Fam.kjaerulff@outlook.dk  
Tlf. nr. 4172 4713 (pr.)
Tlf. nr. 7281 6036 (tj.)
Udvalgsmedlem og
Formand for SIF København


Kristen Trap
Mail: kristen.trap@gmail.com  
Tlf. nr. 2516 4228 (pr.)
Udvalgsmedlem og
Formand for SIF Korsør


Carsten Morgen
Mail: Morgen.carsten@gmail.com  
Tlf.nr. 5343 3544 (pr.)
Tlf.nr. 7260 4139 (tj.)

POSTADRESSE:
Søværnets Idrætsforeningers Sekretariat
A.H. Vedels Plads
1439 København K.
Mail: sekretariatet@sif-idraet.com  
SIF VEDTÆGTER:
SIF vedtægter
PDF version til print
SIF BESTEMMELSER:
SIF Bestemmelser

Opslag 2018
Referat årsmøde 2018.htm