INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG D. 25. MARTS 2020 KL: 1530    Hermed indkaldes til generalforsamling i Søværnets Idrætsforening Korsør Afdeling (Indkaldelse til udskrift i pdf)

    TIDSPUNKT
    Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 15.30 (MØDET ER UDSKUDT PÅ UBESTEMT TID PGA COVID-19 VIRUS!! - NY TID VIL BLIVE ANNONCERET; NÅR DEN KENDES)

    STED
    Korsør MadMarked & Apoteker Cafeen

    DAGSORDEN         
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Beretning og vision fra Formand.
 4. Godkendelse af regnskab for SIF KOR (På forhånd har udvalgene afleveret årsregnskab 2019 og kassebeholdning til afdelingskassereren), samt fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter.
 5. Beretning fra udvalgene om de aktiviteter, der har været i 2019.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse:
          Formand: På valg.
          Næstformand: På valg.
          Kasserer: Peder Madsen: Ikke på valg.         
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
      Revisor og revisorsuppleant: Ikke på valg.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen.
 10. Eventuelt.
    FORSLAG TIL DAGSORDEN (senest 23. marts)
    Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal sendes skriftlig til
    FVT-V-MKC02@FIIN.DK eller morgen.carsten@gmail.com eventuelt på arbejdsmobil 93504518 eller privat 53433544 senest den 23. marts 2020.