SIF København Sportsfiskeri

Formand/leder
Orlogskaptajn (Pens) Jørgen Hansen
Mail: jeh@cool.dk
Tlf.: 4484 6178 (pr)
Kasserer
Henrik Christensen
Tlf.: 25415903 (pr.)Aktiviteter:
Sportsfiskerudvalget arrangerer fisketure på Øresund ca. hver 14. dag i sommerhalvåret, herunder specialture efter makrel og fladfisk.
I vinterhalvåret fiskes der efter et noget reduceret program.
Der fiskes efter særlige konkurrenceregler.

Økonomi:
Særkontingent kr. 175,- pr. medlem årligt.
Deltagerne på fisketurene betaler normalt selv ca. 75% af den enkelte turs pris.
Egenbetalingen andrager p.t. kr. 100,- for en sundtur.