SIF København Skydning

Formand/leder
Kristen Trap
Mail: kristen.trap@gmail.com  
Tlf.: 2516 4228 (pr)
Aktiviteter:
Deltager i Søværnets Idrætsforenings landsmesterskaber, Danske Mesterskaber, Dansk Militært Idrætsforbunds landsmesterskaber og åbne konkurrencer.
Udvalget leder den sportslige pistolskydning og råder over cal. .22 og cal. .38 pistoler.
Træning:
Der er pistoltræning på Københavns Skyttecenter hver tirsdag fra kl. 1630 til kl.1830 i perioden 1. april til 1. oktober.(Julimåned er lukket)
Hvis du ikke selv har våben med, bedes du henvende dig til skydeleder:
Hans Nielsen
Tlf. 2656 9850

Økonomi:
Kontingent 125,00 kr.

NYHEDER
Flotte resultater af SIF KBH skytter til DMI 100 års jubilæumsstævne
Danmarksmesterskaberne på pistol 2018