Forside med nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af CHACA Udlån af REGULUS


UDLÅN AF CHACA

UDLÅNSBESTEMMELSER FOR BRUG AF CHACA.


Bådens navn: CHACA Bådtype: Bavaria 36 Cruiser årgang 2005 MMSI nr.: xxxxx
Dybgang: 1,95 m Mastehøjde over vandlinje: 18 m Bredde: 3,65 m
Længde: 11,40 mr.+bov Motor: Volvo P MD2030,(30hk 3 bl. foldepropel) Vægt: 5,5 ton.

CHACA KAN LÅNES AF KLUBBENS MEDLEMMER I FØLGENDE PERIODER:
Booking kan først foretages fra uge 14. Lån i længere perioder end fredag - fredag kan kun ske hvis der ikke er andre lånere, i den pågældende periode.


LÅN KRÆVER, AT FØLGENDE MINIMUMSREGLER OG BETINGELSER OPFYLDES/EFTERLEVES
INVENTARLISTE
Når båden overdrages, kontrolleres at alt grej er ombord i henhold til denne inventarliste: Tryk her (pt ikke aktiv)
Mangler skal straks meddeles til SIF KBH Sejlsports koordinator for bådudlejning, alternativt til et SIF KBH SPU bestyrelsesmedlem.


SEJLADS MED CHACA
Før, under og efter sejlads skal efterfølgende tjeklister efterleves:
Ved skader og fejl på båden som opstår, fordi efterfølgende ikke er kontrolleret, efterlevet og udført vil låner være personligt erstatningsansvarlig.

Hent tjeklister
Før sejlads (pt ikke aktiv) Under sejlads (pt ikke aktiv) Efter sejlads (pt ikke aktiv)

Ved skader i låneperioden, kontaktes SIF KBH SPU koordinator for bådudlejning, alternativt et SIF KBH Sejlsports bestyrelsesmedlem, for aftale om forholdsordre for afhjælpning af skaden
SIF KBH sejlklubs både er forsikret med kaskoforsikring, med selvrisiko på 2000,- kr., ansvars- og ulykkesforsikring.
Låneren er personlig ansvarlig for skader, på båden, modparten og overfor 3. person ved skader der ikke dækkes af forsikringen.
Forsikringen dækker som eksempel ikke ved dårligt sømandskab, sejlads i beruset tilstand eller påvirket af stoffer, (denne opremsning er ikke udtømmende)


START- OG SLUTHAVN
Hvis der ingen aftaler er eller enighed ikke er opnået, foregår start - slut altid fra havnen på Nyholm.


DÅRLIGT VEJR
o Hvis der på grund af særlige omstændigheder, så som pludseligt opstået dårligt vejr, havari osv. ikke er muligt at nå til havnen på Nyholm, eller aftalt skiftehavn, ved udlåns periodens udløb, kontaktes næste låner og SIF KBH sejlsports koordinator for bådudlejning så hurtigt som muligt.
Låner er pligtig til at holde næste låner og / eller SIF KBH Sejlsport skadesløs

AFGIFT FOR LÅN AF CHACA
Hvis brug af motor overstiger nævnte timetal er prisen 25 kr. pr. time.
Højsæson er uge 27 - 32 begge uger inkl.
Selvrisikobeløb refunderes, når båden er efterset og i orden.

Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan medføre at tilladelse til sejlads i CHACA inddrages.


ANSØGNING OM LÅN AF REGULUS

1. Ring til koordinator for udlån af både for at kontrollere om ønsket periode er fri.

Udlåns koordinator: XXXX
Mobil:

2. Udfyld skema send til følgende to bestyrelsesmedlemmer:
   Ansøgning om lån af CHACA (word format) Ansøgning i pdf format

GODKENDELSE OG BEKRÆFTIGELSE AF LÅNEPERIODE, SAMT ØKONOMISKE FORHOLD
Bookningsliste for CHACA
Forside med nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af CHACA Udlån af REGULUS