Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie


UDLÅN AF TOULOUSE OG REGULUS

Bookningsliste for REGULUS Bookningsliste for TOULOUSE

Klubbens Albin Ballad TOULOUSE og Folkebåd REGULUS kan lånes af klubbens medlemmer i følgende perioder:

En weekend: Fredag kl. 15.00 til mandag kl. 15.00
En uge: Fredag kl. 15.00 til fredag kl. 15.00

Lån i længere perioder end fredag – fredag kan kun ske hvis der ikke er andre lånere, i den pågældende periode.

Lån kræver, at følgende minimums regler og betingelser opfyldes:

KRAV TIL LÅNER
 • Låneren er medlem af SIF og har været medlem af SIF KBH Sejlsport i mere end 1 år.

 • Låneren har gyldigt Duelighedsbevis, aflagt i sejlbåd.

 • Låner er ansvarlig for mønstring af udstyr, ved lånets begyndelse.
  Mangler skal straks meddeles til SIF KBH Sejlsports koordinator for bådudlejning, alternativt til et SIF KBH SPU bestyrelsesmedlem.

 • Den vejledning der ligger i båden ang. betjening af bådens udstyr skal følges.

 • Balladens VHF, må kun benyttes til radiotransition ved nød, eller med gyldigt VHF certifikat, brugen er for låners regning.

 • Låneren skal udvise godt sømandskab og udvise påpasselighed samt optræde som en værdig repræsentant for klubben.

 • Båden afleveres rengjort og med fyldt tank ved låneperiodens afslutning.

VED SKADER ELLER HAVARI
 • Ved skader i låneperioden, kontaktes SIF KBH SPU koordinator for bådudlejning, alternativt et SIF KBH Sejlsports bestyrelsesmedlem, for aftale om forholdsordre for afhjælpning af skaden

 • SIF KBH sejlsports både er forsikret med kaskoforsikring med selvrisiko på 2000,- kr.
  Låneren er personlig ansvarlig for skader på båden, modparten og overfor 3 person ved skader. der ikke dækkes af forsikringen.
  Forsikringen dækker som eksempel ikke ved dårligt sømandskab, sejlads i beruset tilstand eller påvirket af stoffer, (denne opremsning er ikke udtømmende)

START- OG SLUTHAVN
 • Start og sluthavn er Nyholm, Holmen, København

 • Lånere der har lånt båden i perioder der ligger i forlængelse af hverandre, kan indbyrdes aftale at gennemføre skifte andre steder end havnen på Nyholm.
  Hvis der ingen aftaler er eller enighed ikke er opnået, foregår start – slut altid fra havnen på Nyholm.

DÅRLIGT VEJR
 • Hvis det grundet særlige omstændigheder, så som pludseligt opstået dårligt vejr, havari osv. ikke er muligt at nå til havnen på Nyholm, eller aftalt skiftehavn, ved udlåns periodens udløb, kontaktes næste låner og SIF KBH sejlsports koordinator for bådudlejning så hurtigt som muligt.
  Låner er pligtig til at holde næste låner og / eller SIF KBH Sejlsport skadesløs.

AFGIFTER FOR UDLÅN

        AFGIFT FOR LÅN AF TOULOUSE
        UGE Højsæson 2200 kr plus selvrisikobeløb 2000 kr
        UGE Lavsæson 1500 kr plus selvrisikobeløb 2000 kr
        Weekend Høj 1000 kr plus selvrisikobeløb 2000 kr
        Weekend Lav. 700 kr plus selvrisikobeløb 2000 kr

        Højsæson er uge 27 - 32 begge uger inkl.
        Selvrisikobeløb refunderes, når båden er efterset.
AFGIFT FOR LÅN AF REGULUS
UGE Højsæson 1100 kr plus selvrisikobeløb 2000 kr
UGE Lavsæson 750 kr plus selvrisikobeløb 2000 kr
Weekend Høj 500 kr plus selvrisikobeløb 2000 kr
Weekend Lav. 350 kr plus selvrisikobeløb 2000 kr

Højsæson er uge 27 - 32 begge uger inkl.
Selvrisikobeløb refunderes, når båden er efterset.


ANSØGNING OM LÅN AF "TOULOUSE" og REGULUS

1. Ring til koordinator for udlån af både for at kontrollere om ønsket periode er fri.
   Sæsonen er slut. TOULOUSE er på land                       Sæsonen er slut. REGULUS er på land

2. Udfyld skema send til følgende to bestyrelsesmedlemmer:
   Skema TOULOUSE (word format) fil)                       Skema TOULOUSE (pdf format).
   Skema REGULUS (word format)                              Skema REGULUS (pdf format)

Kasserer
Peter Ditmar
peter.ditmar@gmail.com
samt Udlåns koordinator
Jens Søgaard
Mobil: 2320 7090
sogaard.1959@live.dk
Tryk på  
og mailprogram åbner med begge mailadresser i "To"


GODKENDELSE OG BEKRÆFTIGELSE AF LÅNEPERIODE, SAMT ØKONOMISKE FORHOLD

Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie