Forside med nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af CHACA Udlån af REGULUS

ALLAN MODTAGER STORMGLAS


I forbindelse med Standerstrygning d. 13. oktober blev Allan C kaldt frem af Peter Ditmar, som overrakte ham et SIF stormglas efter at have holdt følgende tale:

Vi har en sejler blandt os, der har sejler hele sit liv, både i Søværnets og egne både.

Han har således været sejler i Søværnet i lang tid før der var noget der hed SIF, nemlig også i Idrætsforeningen for Søværnets Special Officerer (ISS).

Han stiller altid op når bådene skal tilrigges, og afrigges, lige som han er et stort aktiv når vi afholder stævner, i rollerne som official, baneleder, jurymedlem og altmuligmand.

Han har forestået undervisning til Duelighedsbevis, både i teori og i praktisk.

Han har sejlet civile verdensmesterskaber, militære verdensmesterskaber, nordiske militære mesterskaber, DM og Forsvarsmesterskaber.
Han har ifm. militære internationale sejlsportsstævner deltaget som sejler, været holdleder og delegationschef.

Han har været medlem i SIF sejlklubs bestyrelse i en lang årrække, ja måske er han stadig medlem af bestyrelsen.
Det vides ikke helt, idet han på et tidspunkt stak afsted for at sejle verdenshavene tynde, og i den anledning fik han "Orlov fra SIF KBH sejlsports bestyrelse".
Ja nu er han hjemme igen, men har ikke søgt fuldt medlemskab af bestyrelsen.
De fleste har jo nok gættet at det drejer sig om Allan Hu Carstensen i daglig tale AC. AC vil du komme her op og modtage SIF stormglas, som vi håber vil beskytte dig, Xiang/Asta og Toulouse mod STORME på vandet.

Allan får overrakt SIF stormglas Allan ønskes tillykke på Corona vis