Holdkap og FSVM
Forside med nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af CHACA Udlån af REGULUS

HOLDKAP OG FORSVARSMESTERSKABER I SEJLSPORT

Kære sejlere i SIF KBH Sejlklub.

Sejlklubben har igen i år sagt ja til at afholde en del stævner.
For at kunne løfte opgaven med afholdelse af stævnerne, er det vigtigt, at klubbens medlemmer deltager aktivt som sejler og eller som hjælper.

Der vil være behov for at få løst følgende opgaver:

Uge 35: Søsætning og tilrigning af 10 ynglinge
Lørdag den 29. august kl. 1100 -???? Holdkapsejlads
SIF skal stille med 3 yngling besætninger (9 sejlere)
5 – 6 Hjælpere til Dommerbåd, mærkebåd, sekretariat og køkken
Afsluttes med grilaften
Mandag den 31/08 Klargøring til Forsvarsmesterskaberne i sejlsport
8 hjælpere vil være fint
Alt resterende klargøring, modtagning af sejler osv.
Tirsdag d. 1 september 0800-1800
Onsdag d. 2 september 0800-1800 + grillaften
Torsdag d 3 september 0800-1600
Forsvarsmesterskaberne i sejlsport for alt personel ansat i Forsvaret
Officials behøves
Fredag d. 4 september Ilandtagning og vinterklargøring af op til 10 Ynglinge.
Mandag d. 7. september Sejlklubben ansvarlig for afviklingen af et Ministævne for Forsvarschefen.
4 – 5 hjælpere vil være fint.

Som I kan se bliver det en uhyre travl periode her i slutningen af august og begyndelsen af september.
Vi håber og tror på, at klubbens medlemmer både kan og vil hjælpe med at gennemføre disse stævner til fremme af SEJLSPORT.

TILMELDING
Tilmelding som hjælper og official send mail til peter.ditmar@gmail.com Husk at oplyse navn, samt i hvilke periode /perioder i kan hjælpe

TILMELDING TIL FORSVARSMESTERSKABERNE I SEJLSPORT
Klubbens medlemmer opfordres til at danne Yngling besætninger og melde sig til FSVM. OBS deadline er 14/08.
Alternativt at deltage som hjælper, til lands og vands, alle kan hjælpe og lære om sejlsport ved at deltage som hjælper, så bare meld jer.
De sejlere der vil sejle Forsvarsmesterskaberne, men ikke har en hel besætning, skal henvende sig så vil vi hjælpe med at samle hele besætninger. Jo hurtigere jo bedre, så I har mulighed for at sejle lidt sammen inden Forsvarsmesterskaberne.
Link til Forsvarsmesterskaberne i sejlsports officielle website


Forside med nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af CHACA Udlån af REGULUS