Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse
Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus

INDKALDELSE TIL ÅRLIGT MØDE I SIF KBH SEJLSPORT


Hermed indkaldes til Årligt møde i SIF KBH sejlsport.

TID:
Ordinært medlemsmøde i SIF KBH sejlsportsudvalg er fastsat til onsdag d. 4. marts kl. 1630.

TILMELDING:
Ifm. mødet vil klubben være vært ved et mindre tragtement. Tilmelding til traktement senest onsdag d. 26. februar kl. 1200 på mail til gotterup@gmail.com

STED:
Mødet vil blive afholdt på Holmen i Bræddehytten.

DAGSORDEN: Dagorden til udskrift i pdf Endelig dagsorden opslås her på siden d. 25. februar

a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning.
c. Regnskabet herunder forslag til årsbudget.
d. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer
e. Fastsættelse af særkontingent.
      Bestyrelsen anbefaler et uændret kontingent på kr. 250,- for 2021.
f. Valg af bestyrelse: g. Orientering om hvilket bådmateriel klubben kan råde over i 2020.
      "SIF" CHACA, REGULUS, RØDE RAP, Ynglinge og Skippier forventes at blive søsat omkring ultimo april. Klubben råder nu over flydebroer og Pioner 12 joller
h. Krav til lånere af "SIF" CHACA.
i. Gennemgang af aktivitetsplan.
j. Orientering om mandagskapsejlads
k. Praktisk uddannelse i foråret 2020 med henblik på erhvervelse af duelighedsbevis
l. Havnevagt.
      Tilmeldinger ønskes. Helst mindst 2 pr vagt
      Opgaverne er åbning af faciliteter, samt medsejlads og undervisning, men også løbende reparationer på anvendt bådmateriel.
m. Eventuelt.

FOREDRAG
Aftenen afsluttes med et mindre tragtement og efterfølgende foredrag.

FORSLAG TIL PUNKTER PÅ DAGORDEN:
Forslag der ønskes behandlet ved det årlige medlemsmøde skal indsendes skriftligt (mail til gotterup@gmail.com) og være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 19. februar kl. 1700


Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus