Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus

STANDERNE ER STRØGET - BÅDENE ER I VINTERHI


ILANDTAGNING AF BÅDENE
Søndag d. 6. oktober mødte 10 medlemmer i dejlig vejr og fik afrigget master, lagt master i mastecontainer og tømt bådene, så bådene var klar til ilandtagningen planlagt til tirsdag d. 8. oktober.
Vi disponerer jo ikke over en kran på Nyholm, og derfor må søsætning og ilandtagning af bådene altid ske på hverdage indenfor normal arbejdstid, da vi benytter os af et civilt kranfirma.

Tirsdag morgen i regn og lidt før klokken 0800 mødte 7 friske medlemmer og påbegyndte klargøring til optagning af bådene.

Bådene slæbes til optagningsstedet
 
Første Yngling klar
 
Yngling i kran
 
REGULUS næsten i stativ
 
REGULUS på plads i stativ
 
TOULOUSE kom også i stativ
 

Efter frokost stoppede regnen og i solskin kunne bådene tømmes for vand og presenningerne kunne monteres


STANDERSTRYGNING
Senere tirsdag mødte omkring 18-20 op til standerstrygningen, som foregik i solskinsvejr.


Formanden holdt traditionelt tale og takkede for medlemmerne deltagelse i optagning af bådene, samt bådenes klargøring til vinterens komme.
Han nævnte at aktiviterne havde været store med medlemmernes deltagelse i Langelinies kapsejladser om mandagen og klubsejladser på tirsdage og onsdage i hele sæsonen.
Ud af 52 mulige klubdage havde der været havnevagt på 44, og her takkede formande især Ulf for at have taget deltaget i en væsentlig del af disse vagter og undervisningdage.
Formanden udtrykte ønske om, at det samme aktivitetsniveau kan fortsætte i næste sæson.
Til sidst oplyste formanden, at der vil blive opstartet et teorihold med start i januar 2020. Medlemmerne vil få mail med detaljer om tilmelding og vilkår.

Herefter blev standerne strøget og det traditionelle tragtement blev indtaget under hyggelig snak mellem de fremmødte

Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus