Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus

INDKALDELSE TIL ÅRLIGT MØDE I SIF KBH SEJLSPORT


Hermed indkaldes til Årligt møde i SIF KBH sejlsport.

TID:
Ordinært medlemsmøde i SIF KBH sejlsportsudvalg er fastsat til tirsdag d. 5. marts kl. 1700.

TILMELDING:
Ifm. mødet vil klubben være vært ved et mindre tragtement. Tilmelding til tragtement senest fredag d. 1. marts kl. 1200 på mail til gotterup@gmail.com

STED:
Mødet vil blive afholdt på Holmen i Bræddehytten.

DAGSORDEN: Dagorden til udskrift i pdf

a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning.
c. Regnskabet herunder forslag til årsbudget.
d. Behandling af indkomne forslag. 2 forslag er allerede i denne fil
e. Fastsættelse af særkontingent.
      Bestyrelsen anbefaler et uændret kontingent på kr. 250,- for 2020.
f. Valg af bestyrelse: Nye bestyrelsesmedlemmer opstillet af bestyrelsen: g. Orientering om faciliteter på Holmen.
      Adgangsforhold til både og udstyr. Andre tilbud ved medlemskab af SIF. (kun hvis nye medllemmer er mødt op)
h. Orientering om hvilket bådmateriel klubben kan råde over i 2018.
      TOULOUSE, REGULUS, RØDE RAP, Yngling og Skippier forventes at blive søsat omkring ultimo april. Klubben råder nu over flydebroer og Pioner 12 joller
i. Gennemgang af aktivitetsplan.
j. Løbende vedligeholdelse af bådmateriel.
k. Forslag til aktiviteter og sociale arrangementer i klubben.
      Deltagelse i mandags kapsejlads i Langeliniebådelaug. Krav om at stå for mad.
l. Havnevagt.
      Tilmeldinger ønskes. Helst mindst 2 pr vagt
      Opgaverne er åbning af faciliteter, samt medsejlads og undervisning, men også løbende reparationer på anvendt bådmateriel.
n. Eventuelt.

FOREDRAG
Aftenen afsluttes med et mindre tragtement og efterfølgende foredrag om sejlads i Arktiske farvande med motorbåde.
Arktisk kommando i Nuuk har et bådelaug, som modsvarer vores SIF KBH sejlsport, så tjenestegørende kan nyde den storslåede grønlandske natur fra søsiden i små speedbåde
Foredragsholderen Tim Hansen

FORSLAG TIL PUNKTER PÅ DAGORDEN:
Forslag der ønskes behandlet ved det årlige medlemsmøde skal indsendes skriftligt (mail til gotterup@gmail.com) og være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 19. februar kl. 1700


Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus