Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus

DANSK SEJLUNION HAR OPRETTET ET REGELKURSUS


Dansk Sejlunion har oprettet et regelkursus
Formålet med kurset er at give sejlere, trænere og nye kapsejladsledere et grundlæggende kendskab til kapsejladsreglerne med fokus på de regler, der gælder for kapsejlende både.

Bliv dommer eller banelægger
Har du planer om at blive kapsejladsdommer eller banelægger er regelkurset en forudsætning for at deltage i videre Dansk Sejlunions uddannelse inden for kapsejlads, blandt andet dommer-, opmands- og baneleder 2 kurserne.
Alle medlemmer af SIF KBH sejlsport er også medlem af Dansk Sejlunion.

Dansk Sejlunions regelkursus (øst) afholdes i weekenden 2-3 februar 2019 hos Sejlklubben Sundet (ligger i Svanemøllehavnen)
Prisen for det 2 dages kursus er 1000 kr. Kursusprisen indeholder fuld forplejning, dvs. lørdag morgenmad, frokost, aftensmad, samt kaffe/te/kage - Søndag morgenmad, frokost, samt kaffe/te/kage.
Kursusprisen indeholder ikke overnatning. Du skal selv sørge for overnatning.

Se mere her, samt tilmelding til Regelkursus øst   (sidste frist for tilmelding er fredag d. 18 januar 2019)