Generelt og nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af Toulouse og Regulus

TENTATIV AKTIVITETSPLAN FOR 2019

Tirsdag d. 5.marts eller torsdag d. 7. marts
Årligt møde "generalforsamling" SIF KBH sejlsport

6-7 april, 13-14 april og 27-28 april
Forårsklargøring af bådene (vejrafhængigt)

Torsdag d. 2. maj
Søsætning af bådene

Tirsdag d. 7. maj
Standerhejsning

Sejlersæson maj til primo oktober
Tirsdage og onsdage vil der være klubsejladsaftener i sæsonen fra kl. 1600-1930.
I det omfang vi finder personer , der vil påtage sig havnevagter. (normalt bliver størsteparten af dagene besat med havnevagter)

Uge 34
Klargøring og søsætning af både til Forsvarsmesterskaberne

Torsdag d. 22. august
Søsætning af både til Forsvarsmesterskaberne torsdag d. 22 august.

Lørdag d. 24. august
Holdkap venskabsklubberne SAS og Langelinie Bådelaug

Tirsdag d. 27, onsdag d. 28 og torsdag d. 29 august
Forsvarsmesterskaber

Fredag d. 30. august
Optagning og vinterkonservering af både brugt til Forsvarsmesterskaberne

Uge 41
Optagning af resterende både og vinterklargøring

Tirsdag d. 8. oktober
Standerstrygning