SIF København Roning


SIF KBH ROUDVALG ER INAKTIVT


Tidligere aktiviteter:
Ture til bl.a. Flakfortet.
Roning foregår fortrinsvis i Københavns havn, hvor der er en masse at se på
Hvert år ror vi til sejludvalget standerhejsning og standerstygning, da vi så bliver beværtet med en øl og en pølse, samt rigtig hyggeligt samvær

Materiel:
En fireåres inrigger
To toåres inriggere

Ønsker du at blive medlem i SIF KBH roudvalg og deltage i videreførelsen, så kontakt SIF KBH formand :
Mail: kristen.trap@gmail.com