SIF København Roning

Formand/leder
Roklubben søger ny formand
Kasserer
Roklubben søger ny kasserer
Bestyrelsesmedlem
Roklubben søger ny bestyrelse


Aktiviteter:
Ture til bl.a. Flakfortet.
Roning foregår fortrinsvis i Københavns havn, hvor der er en masse at se på
Hvert år ror vi til sejludvalget standerhejsning og standerstygning, da vi så bliver beværtet med en øl og en pølse, samt rigtig hyggeligt samvær

Materiel:
En fireåres inrigger
To toåres inriggere
Kajakker

Økonomi:
Særkontingent bestemmes af den nye bestyrelse.

Ønsker du at blive medlem i roklubben og deltage i videreførelsen, så kontakt sekretariat :
Mail: sekretariatet@sif-idraet.com