SIF København indbyder til Generalforsamling

Indbydelse i pdf til udskrivning tryk her


Tidspunkt:
Onsdag d. 18. marts kl. 1830

Sted:
Bræddehytten på Nyholm, Holmen.

Tilmelding til traktement:
Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et lettere traktement.
Sidste frist for tilmelding til traktementet vil være fredag d. 13/3 2020 kl. 1200 på mail til: kristen.trap@gmail.com

Forslag:
Frist for indsendelse af forslag til dagorden pkt.4, er inden lørdag d. 1. februar kl. 1200.
Udsendelse af indsendte forslag udsendes til udvalgsformænd inden fredag d. 28. februar 2020 og offentliggøres ved opslag på hjemmesiden.

Dagsorden: