SIF København Golf

Formand
Orlogskaptajn Thomas Grønlund
Mail: tg@columbusgruppen.dk
Tlf.: 2448 8548 (pr)
Kasserer
Jens Gall Jørgensen
Mail: gall@post.tele.dk
Tlf. 2557 4610
Sekretær
Marinespecialist Morten Saxtorph
Mail: molsax@hotmail.com
Tlf. 4098 1535
Matcharrangør
Bo Rasmussen
Mail: boras@nyka.dk
Tlf. : 2047 6884 (privat)

Aktiviteter:
Deltager i Dansk Militært Idrætsforbunds forbundsmesterskaber, Søværnets Idrætsforeningers landsmesterskaber.
Matcher forår, sommer og efterår og matcher arrangeret af hærens og flyvevåbnets golfspillere.
Træning:
Sker uden for SIF regi ved den enkeltes foranstaltning.
Økonomi:
Særkontingent kr. 50,- pr. medlem årligt.
Startgebyr ca. kr. 40,- pr. match.

Diverse oplysninger:
Golfspillere i SIF skal være medlem af en anerkendt civil golfklub. Dels for at lære spillet, men også fordi man kun kan spille på en dansk golfklubs bane, hvis man er aktivt medlem af en klub under Dansk Golfunion eller tilsvarende udenlandsk organisation.