SIF Frederikshavn Petanque

Formand/leder:
OK (P) Johnny Gajhede
Mail: pjg@hrgajhede.dk
Mobil: 2259 8345

Næstformand
Per Thomsen
Tlf.: 9842 7247
Kasserer
Birgit Thomsen
Tlf.: 2527 0847
Bestyrelsesmedlem
Hans Dalsgaard
Tlf.: 6130 4734
Bestyrelsesmedlem
Inger Bandholm
Tlf.: 3012 7802
Suppleant
Anny Koop
Tlf.: 2132 1056


Aktiviteter
Medlem af Dansk Petanque Forbund
Deltager i ”Firmaidræt”
Deltager i Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers arrangementer m.m.
Vi er tilmeldt med 2 hold i DGI turneringen.
Vi deltager i diverse turneringer i Nordjylland.
I maj måned afholder vi en FLS-OPEN turnering.
I løbet af sommeren arrangerer vi 2 grill-aftener
I september afholder vi vores klubmesterskab
Som afslutning på sæsonen afholder vi i oktober en Tordenskjold-turnering.
Træning
Vores sæson på banerne foregår fra marts til november.
Fællestræning på flådestationens bane i sommerhalvåret på tirsdage kl. 1700 - 2100.
Om vinteren har vi klubaften hver tirsdag fra kl. 17.00 - ca. 21.00.