INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING, AFDELING FREDERIKSHAVN

Indkaldelses til Generalforsamling i pdf til udskrift


Tidspunkt
Mødet er udskudt pga Covid-19 virus

Sted:
Sergentmessen på Flådestation Frederikshavn

Tilmelding senest fredag d. 13. marts:
Af hensyn til adgang på Flådestationen og spisning er tilmelding nødvendig.
Tilmelding kan ske til Willy på tlf. 6047 8754, mail KRISTIANSEN@POSTKASSE.COM
eller Thomas på tlf. 4138 3290, mail 3E-FRH-TPE08@MIL.DK

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af kasserer:     Kasserer Thomas Jensen. Ikke på valg
6. Valg af bestyrelse og suppleanter:
    a. Formand Mia Elise Munkebæk. På valg (ønsker ikke genvalg)
    b. Næstformand Paw Nielsen Ikke på valg
    c. Bestyrelsesmedlem Willy Kristiansen. På valg (modtager genvalg)
    d. Bestyrelsesmedlem Marian Vestergaard. Ikke på valg
    e. Suppleant Pia Grøndal. Ikke på valg
    f. Suppleant Palle Pedersen. På valg (modtager genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
    a. Billagskontrollant Thorkild Carlsen På valg (modtager genvalg)
    b. Billagskontrollant Viggo Nielsen Ikke på valg
    c. B-Suppleant Ken Normann På valg (modtager genvalg)
8. Eventuelt

Indkomne forslag til behandling skal sendes til formanden miaelisemunkebaek@hotmail.com senest tirsdag den 18. februar 2020.