SIF AARHUS Badminton

Formand/leder:
Overassistent Susanna Graabæk
E-mail: sgraabaek@hotmail.com 
Tj.: 7281 8047
FIIN: FSK-P-KPU05@FIIN.DK


Aktiviteter:
Udvalget er pt. sat i bero på grund af manglende medlemmer