SIF AARHUS Badminton

Formand/leder:
Overassistent Susanna Graabæk
E-mail: sgraabaek@hotmail.com 
Tj.: 7281 8047
FIIN: FSU-RDR110


Aktiviteter:
Deltager i Dansk Militært Idrætsforbunds forbundsmesterskaber, Søværnets Idrætsforeningers landsmesterskaber, interne turneringer.
Juleturnering afholdes hvert år med inviterede fra andre myndigheder. Udvalget afholder SIF Landsmesterskab hver 3 år (under revidering).

Træning:
Sæson: 1. september - 30. april.
Sted: Århus Badmintonklub, AB - hallen, Dyrehavevej 1
Tid: Tirsdage p.t. i henhold til udsendt trænings- og baneoversigt ved sæsonstart (ca. 3 banetimer pr. uge).
Mønt tlf. 8614 0971.

Økonomi: Særkontingent kr. 500,- (går til baneleje, bolde m.m.) pr. sæson.
Startgebyr til enkelte turneringer.